onsdag 14 juli 2010

SVT Public Service och bristen på bra ungdomsserier

I ingressen i en artikel på DN Debatt kan man idag läsa att SVT uppfyller kraven som ställs inom ramen för Public Service under perioden 2007-2009. Men rubriken är mera oroväckande Vikande tittarsiffror ett hot mot public service-tv.

Och läser man vidare är det främst ungdomar och minoritetsgrupper som hamnar i kläm när den delen av public service-kakan inte är lika stor som de övriga. Jag är tillhör ingen minoritetsgrupp men jag har spenderat halva mitt liv som ungdom och serier som riktas till dessa ligger mig fortfarande varmt om hjärtat.

Och jag blir väldigt besviken på att SVT som flera gånger om har blivit prisat runt om i världen för att de gör världens bästa barnprogram har så väldigt svårt att producera eller kanske främst att köpa in utländska ungdomsserier av hög rang. Steget precis mellan åldersgruppen 0-14 och 15-25 känns ibland som oövervinnelig.

Det har TV3, TV4, Kanal 5, TV6 med flera tagit fast på. De senaste årens största ungdomsserier har uteslutande gått till dessa kanaler. ”The O.C:”, ”One Tree Hill”, ”The Secrer Life of the American Teenager”, ”Gossip Girl”, ”Friday Night Lights”, ”Freaks and Geeks” med flera. Vad har SVT mäktat med? ”Dead Like Me” gick för att par år sedan, för det ”Veronica Mars” och ytterliggare några år längre bak i tiden ”My So-Called Life”. Men de senaste fem åren då? När de förstnämnda kanalerna har spottat ur sig tv-serier? Det är bara ”Sugar Rush” som har fastnat på näthinnan. En mycket bra tv-serie som gick på en bra tid. Men sedan har det varit dött.

Men jag har ett tips till SVT som jag bjuder på. SVT har en långt gående tradition att visa välproducerade brittiska dramor och komedier. Varför inte snegla åt ungdomsserie hållet också (som ni gjorde med ”Sugar Rush”)? För tillfället är det bara en stor serie i denna kategori som går i rutan för tillfället. Går och går förresten, Kanal 5 visar ”Skins” lite då och då. När de känner för det. Och just nu känner de för att visa repriser av denna eminenta serie runt 03:00 på morgonen. Ibland.

Jag hade gärna sett att någon av dessa serier snappades upp och visades på en bra sändningstid* och inte längre än 6 månader väntan från att det nya avsnittet har visat i U.K. Gärna ännu närmre, vågar plocka upp dem.

*22:00 på tordagskvällen.

Inga kommentarer: